Amına Koyacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amına Koyacağım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amına koyacağım" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, cinsel bir tehdit ve saldırganlık içerir ve başka bir kişiye veya duruma karşı öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amına koyacağım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis merkezine götürülmek için araca bindirildiğinde katılan ...'e yönelik söylediği kabul edilen sözlerin (Sivil hayatında senin a.ına koyacağım, sakın karşıma çıkma, senin ecdadını s.keceğim) bütün halinde görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ayrı ayrı hükümler kurul- ması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/31387 Karar: 2021/22039 Tarih: 20.09.2021

Karar #2

İddianame anlatımı, olay tutanağı ve soruşturma aşamasında dinlenen tanık beyanlarında, sanığın müştekiye yönelik başını ve işaret parmağını sallayarak "Senin a... koyacağım" şeklinde sözler söylediğinin belirtilmesi, tanık...'in de mahkeme aşamasında soruşturma beyanlarını doğrulaması karşısında, sanığın müştekiye yönelik sözlerinin söyleniş amacı da gözetilerek- bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturduğu ancak somut olayda gıyapta hakaret suçunun ihtilat unsurunun oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/2892 Karar: 2021/23450 Tarih: 05.10.2021

Karar #3

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Bu iddiayı size çalıştırmayacağım, burayı çalıştırırsam anam siksinler, ne kadar arkan varsa topla gel amınıza koyacağım, size buradan ekmek yedirmeyeceği, bu dükkanı çalıştırmayacağım, sizi bu mahallede barındırmayacağım) söyleniş amacı da gözetilerek bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tehdit ve hakaret suçlarından ayrı ayrı hükümler kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/8325 Karar: 2022/18976 Tarih: 06.10.2022

Karar #4

“…Buna göre dosya kapsamında sanığın katılana yönelik; “Koray senin hayatının a.. koyacağım. Bu yaptığın son yanlışlar, bekle beni her an arkanda olabilirim, o kelimeleri seçerek kullanmayı öğreteğim ben sana.” şeklinde mesaj içeriğinin  bulunması karşısında, bu ifadelerin; kullanıldığı şekil, yöneldiği kişi ve olayın kapsamından, katılanın hayatına tehdit mahiyetinde olduğu, dolayısı ile eylemin de bir bütün olarak tehdit suçunu oluşturduğu, ayrıca hakaret suçuna vücut vermediği anlaşılmakla, sanık hakkında tehdit ve hakaret suçundan iki ayrı hüküm kurulması hukuka aykırı görülmüştür...

Yargıtay 4.CD, Esas: 2020/19713, Karar: 2021/3301, Tarih: 08.02.2021

"Amına Koyacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.