Kafanıza Göre Ceza Kestiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafanıza Göre Ceza Kestiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafanıza Göre Ceza Kestiniz, bir itiraz veya şikayet cümlesidir. Bu cümle, bir kişi veya gruba, haksız, aşırı veya keyfi bir ceza verdikleri için söylenir. Bu cümle, aynı zamanda, bir kişi veya grubun adaletli, makul veya objektif olmadıklarını ifade eder.

Hakaret mi?


Kafanıza Göre Ceza Kestiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisi hakkında 2 yıl hapis cezası veren hâkime, hüküm kesinleştikten sonra yazdığı dilekçede yer alan "Kafanıza göre ceza kestiniz, hiçbir şey araştırmadan kafanıza göre ceza belirliyorsunuz, 3 tane araba hırsızının, uyuşturucu tacirinin, silah tüccarlığı yapanların, evimi kurcalayanların, beni ormana kaldırıp darp edenlerin lafına bakıp yargısız infaz yapıyorsunuz, beni burada suç kabulü yokken, delil yokken, kafanıza göre ceza kesip burada yatırmaya hakkınız yok, yazıların dikkate alınmasını aksi takdirde Cumhurbaşkanına kadar çıkacağım, bu dosya da işleme alınmazsa sizi Allah'a havale ediyorum" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kendisine haksız ceza verildiğini düşünerek, bunun sorumlusu olarak gördüğü hâkime yönelttiği sözlerin hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/13502 Karar: 2014/236 Tarih: 13.01.2014

"Kafanıza Göre Ceza Kestiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.