Şaklabanlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şaklabanlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şaklabanlık” kelimesi, basit şakalar yaparak herkesi güldüren kimse veya dalkavuk anlamına gelir.

Hakaret mi?


Şaklabanlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, ... Partisi... İl Başkanı olan sanığın parti binasında düzenlediği basın açıklaması ile ili ziyaret eden İçişleri Bakanı ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog neticesinde vatandaşın sevincini göstermek için oyun oynamasına alkış tutan mağdur hakkında, "Belediye Başkanına sormak istiyorum, belediye başkanı olmanın yolu takla atmaktan, amuda kalkmaktan mı geçiyor, soytarı şekil değiştirip belediye başkanı kisvesine bürünmüş olsa da biz biliyoruz ki o soytarılığını yapmaya devam edecektir, soytarı kralına karşı her türlü şaklabanlığı ve şebekliği yapmada hüner sahibidir" şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Sanığın hakaret suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir... Sanığın basın açıklamasını yaptığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, sözleri katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas 2015/7255 Karar 2015/11937 Tarih: 25.11.2015

Karar #2

Eylemlerin (Facebook adlı sitede Cumhurbaşkanının baş kısmının fotomontaj yöntemi ile askeri üniformalı bir şahsın vücuduna eklenmesi ve arkasında Adolf Hitler'in bulunduğu fotoğrafta Hitler'in konuşma balonunda "Oğlum beni de geçtin lan", Cumhurbaşkanının konuşma balonunda "Diktatör değilim ben" ve yine Hitler'in konuşma balonunda "Ben şaklabanlıktan bahsediyorum" yazılı görselin paylaşılması) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanık müdafinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/8029 Karar: 2020/595 Tarih: 23.01.2020

"Şaklabanlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.