Beleşten Maaş Alıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beleşten Maaş Alıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beleşten maaş alıyorsun" ifadesi, bir kişinin işini yeterince yapmadığını veya yapmadan para kazandığını ima eden bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin çalışmaya gerek olmadan para kazandığı anlamına gelir. Bu nedenle, bu ifade genellikle bir kişinin iş performansı hakkında olumsuz bir eleştiri yapmak için kullanılır.

"Beleşten maaş alıyorsun" ifadesi, bir kişinin işini yeterince yapmadığı veya gereken çabayı göstermediği durumlarda kullanılır. Bu ifade ayrıca, bir kişinin işe gitmediği veya işte yeterince zaman harcamadığı durumlarda da kullanılabilir. Bu ifade, bir kişinin çalışmaya gereken çabayı göstermeden para kazandığını ima eder.

Bu ifade, genellikle bir kişinin iş performansı hakkında eleştirel bir yorum yapmak için kullanılırken, aynı zamanda olumsuz bir ifade olduğu ve karşısındaki kişiyi rencide edebileceği için kullanımı hassasiyet gerektirir. Bunun yerine, daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanarak, konuşmacıların daha olumlu bir sonuç elde etmeleri daha olasıdır.

Hakaret mi?


Beleşten maaş alıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve sanığın söylediği kabul edilen "Sen boş avrat kullanarak beleşten maaş alıyorsun, kamuyu yedin" şeklindeki kaba, nezaket dışı ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7094 Karar: 2015/11248 Tarih: 17.11.2015

"Beleşten Maaş Alıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.