Kimseye Yalakalık Yapmam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kimseye Yalakalık Yapmam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kimseye yalakalık yapmam" ifadesi, bir kişinin başkalarına karşı yapmacık veya çıkar amacıyla olumlu bir tavır sergilemeyeceğini, samimiyetini koruyacağını veya düşüncelerini ve değerlerini çekinmeden ifade edeceğini vurgular. Bu deyim, kişinin başkalarını etkilemek veya avantaj elde etmek amacıyla yapmacık davranışlar sergilemeyeceğini ifade ederken, aynı zamanda kişinin dürüstlük ve samimiyet değerlerine vurgu yapar.

"Kimseye yalakalık yapmam" ifadesi, kişinin kendine özgü bir kişiliği olduğunu ve başkalarının beğenisini kazanmak amacıyla kimliğini değiştirmeyeceğini ifade ederken, aynı zamanda empati, saygı ve insanların farklı görüşlere sahip olabileceği gerçeğine dikkat çeker. Terim, kişilerin kendi değerlerini ve kimliklerini koruma gerekliliğine vurgu yaparken, ahlaki baskılara veya yapmacık davranışlara boyun eğmeme gerekliliğini vurgular. "Kimseye yalakalık yapmam" ifadesi, insanların kendi özgünlüklerini ve dürüstlüklerini koruyarak, insan ilişkilerinde samimi ve otantik bir tutum sergilemelerinin önemini vurgular.

Hakaret mi?


Kimseye Yalakalık Yapmam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Ben astsubay olmak için kimseye yalakalık yapmam" sözünün onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve kaba bir hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla üste hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 7. CD Esas: 2021/22553 Karar: 2022/9857 Tarih: 12.05.2022

"Kimseye Yalakalık Yapmam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.