Hukuka Aykırı Davranış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hukuka Aykırı Davranış"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hukuka aykırı davranış, hukuk düzeninde düzenlenmiş normlara karşı hareket etmektir. Hukuka aykırı davranış, icra edilebilir bir hareketle veya kaçınma şeklinde bir davranışla ortaya konabilir.

Hakaret mi?


Hukuka Aykırı Davranış kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Gazetesi'nde yer alan, katılana yönelik "Rektör ... 'in üniversite öğretim üyelerine 4-5 yıl zulüm yaşattığı, yolsuzluk yaptığı ve rüşvet aldığına dair bilgi edindikleri, üniversite kadrolaşma hareketi başlatıp keyfi uygulama yaptığı ve hukuka aykırı davranışlarını sürdürdüğü" biçimindeki açıklamalarının eleştiri sınırlarını aşarak incitici değer yargısı oluşturduğu, kişilik haklarını zedelediği, sanık tarafından kullanılan düzeltme hakkına ilişkin metnin içeriği itibariyle de haber metninden farklılık taşımadığı ve dolayısıyla eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği anlaşılmasına karşın, yasal olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2006/9660 Karar: 2008/5205 Tarih: 01.04.2008

"Hukuka Aykırı Davranış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.