Özürlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Özürlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Özürlü" genellikle fiziksel veya zihinsel bir engeli olan bireyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, kişinin doğuştan veya sonradan kazandığı bir engelin sonucu olarak belirli bir aktiviteyi veya görevi yerine getirme yeteneğinin kısıtlandığını ifade ederken kullanılır. "Özürlü" terimi, olumsuz bir anlam taşımaz, ancak son yıllarda daha yaygın olarak "engelli" terimi tercih edilmektedir çünkü "özürlü" terimi bazı kişiler tarafından olumsuz algılanabilir.

"Özürlü" ifadesi, toplumsal farkındalık ve duyarlılık gerektiren bir konuyu ifade eder. Bu terim, bireylerin belirli engellilik türleri veya ihtiyaçları hakkında genel bir tanımlama yaparken kullanılırken, her bireyin farklı yeteneklere sahip olduğu ve ayrıcalıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. "Engelli" terimi, daha duyarlı ve pozitif bir dil kullanımını yansıtarak, toplum içinde eşitliği teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Özürlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen müdür müsün, bana araba vereceksin, ulan okumuş özürlüler" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38872 Karar: 2017/10903 Tarih: 12.10.2017

"Özürlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.