Kendini Adamdan Saydın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Adamdan Saydın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendini adamdan saydın" ifadesi olumsuz bir tonla ve eleştirel bir şekilde kullanıldığında, bir kişinin veya bir grubun, bir konuda yetersiz veya deneyimsiz olduğunu, yeteneksiz olduğunu veya olması gerektiği gibi bir davranış sergilemediğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin beklenen veya gereken davranışları yerine getirmediği durumu vurgularken, bunun neden olduğu dezavantajları ve olumsuz sonuçları ima eder.

"Kendini adamdan saydın" ifadesi, genellikle kişinin eksikliklerini veya yetersizliklerini vurgulamak amacıyla kullanılır. Bu ifade ile kişi, belirli bir görevi veya sorumluluğu yerine getirmede yetersiz veya etkisiz bir şekilde davrandığı eleştirilir. Aynı zamanda, bu ifade kişinin yeteneksiz veya deneyimsiz olduğu durumlarda kullanılarak, onun ne kadar istemese de gerçekleri kabul etmesi gerektiğini belirtir. "Kendini adamdan saydın" ifadesiyle kişiye olan güven eksikliği veya eleştiri ifade edilirken, daha iyi bir performans sergilemesi veya daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanır.

Hakaret mi?


Kendini Adamdan Saydın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı müştekiye yönelttiği "Kendini adamdan saydın" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/11512 Karar: 2018/9655 Tarih: 16.05.2018

"Kendini Adamdan Saydın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.