Rüşvet Verseydik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rüşvet Verseydik "
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rüşvet verseydik " ifadesi, genellikle bir durumun veya olayın daha iyi sonuçlanabileceğini veya daha olumlu bir şekilde gelişebileceğini ima etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu cümle, genellikle gerçekleşen olumsuz bir durumu veya sonucu geriye dönük olarak değerlendirirken, rüşvet vermenin bu durumu değiştirebileceği veya daha iyi bir sonuç elde edilebileceği fikrini öne sürer.

Bu ifade, toplumsal veya iş ilişkilerinde rüşvetin etkilerini tartışırken veya geçmişteki bir durumu değerlendirirken kullanılabilir. Ancak "Rüşvet verseydik böyle olmazdı" ifadesi, olumsuz bir durumu rüşvetin çözebileceği veya daha iyi bir sonuç elde edilebileceği fikrini öne sürerek, etik olmayan veya yasa dışı bir yaklaşımı ima edebilir. Rüşvet, adil rekabeti zedeler, güvenilirliği tehlikeye atar ve yasa dışı davranışlara yol açabilir. Bu nedenle, toplumsal ve iş ilişkilerinde etik ve adil davranış ilkelerine uygun hareket etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Rüşvet Verseydik kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen "Benim işimi hemen yapacaksınız, ben size rüşvet vermiyorum diye mi işlemlerimi yapmıyorsunuz" biçimindeki kaba nitelikteki sözlerinin katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/38619 Karar: 2014/3010 Tarih: 03.02.2014

Karar #2

Eylemin (Ceza işlem uygulayan trafik polisine hitaben: 50 TL rüşvet verseydik böyle olmazdı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2454 Karar: 2019/12725 Tarih: 23.09.2019

Karar #3

Eylemin (İl Özel İdaresi çalışanına hitaben: işimizi yapabilmemiz için illa rüşvet vermemiz mi lazım, rüşvet verseydik işimiz hallolurdu) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasın esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9783 Karar: 2018/8219 Tarih: 28.05.2018

"Rüşvet Verseydik " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.