Armut Dibine Düştü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Armut Dibine Düştü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Genetik özellikler üzerinden kendisine çeken çocuklar için kullanılan bir deyimdir. Tabii sadece çocuklar değil yetişkinler adına da değerlendirilir. Ayrıca çırağın ustasının yolundan giderek onun gibi biri olacağı üzerine ifade edilir.  Armut dibine düşer deyimi genel olarak bir kişinin bir başkana çok fazla benzemesi ile birlikte değerlendirilir. Özellikle genetik açıdan kişinin ailesi ve akrabalarına benzemesi doğrultusunda kullanılır.

Hakaret mi?


Armut dibine düştü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (internet kullanıcısı tarafından, bir TV programındaki beyanatından dolayı katılana hitaben: Edep ya hu, armut yine dibine düştü) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddialarının yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/14429 Karar: 2022/16859 Tarih: 05.07.2022

"Armut Dibine Düştü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.