Angut

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Angut"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Angut" kelimesi, Türkçe'de kullanılan ve genellikle kişiyi veya davranışı eleştirmek amacıyla kullanılan bir argo terimdir. Bu kelime, kişinin saf, deneyimsiz, bilgisiz veya cahil olduğunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılan "angut," karşı tarafı küçümseme veya aşağılama amacı güden bir ifade olarak kullanıldığında, hoşgörüsüz veya saygısız bir üslup anlamı taşıyabilir. Bu nedenle, iletişimde saygılı ve olumlu bir ton kullanmak önemlidir.

Özellikle gençler arasında argo veya samimi bir dilde kullanılan "angut" terimi, günlük konuşmalarda veya yazılı iletişimde rastlanabilir. Ancak, bu tür ifadelerin başkalarını incitebileceği veya iletişimde olumsuz sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Saygılı ve nazik bir dil kullanmak, sağlıklı iletişim kurmak için önemlidir.

Hakaret mi?


Angut kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medya hesabından "O değil de, bu yazarkasayı fırlatan adam eğer yaşıyorsa çıksın bir ortaya, neler diyecek merak ediyorum, kesin... Partisi'ne oy vermiştir bu salak, lan angut dolar 4 TL rabia gibi oldu, nedeysen çık ortaya da bir aydınlat bizi şeklinde yorum yapılması eylemine ilişkin her ne kadar ABD'nin hakaret suçlarına ilişkin istinabe taleplerine yanıt vermediğinden IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de, soruşturma dosyası kapsamında hiçbir soruşturma işlemi yapılmadan bu karar verilmiştir. CMK'nin 172/1. madde- sindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadığa, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7801 Karar: 2022/12528 Tarih: 17.05.2022

"Angut" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.