Götünü Başını Sallama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götünü Başını Sallama"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götünü başını sallama" deyimi, bir kişiye veya birine yönelik olarak söylenen, o kişinin davranışlarını veya söylediklerini anlamadığı, dikkat etmediği veya gereksizce rahatsız edici bir şekilde hareket ettiği durumlarda kullanılan bir ifadedir. Genellikle birinin söylediği şeyi ya da yapılan bir eylemi anlamamış gibi davranarak, konu hakkında dikkatsizce veya ilgisizce bir tepki verdiğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin dikkatsiz veya ilgisiz bir tutumunu alaycı bir şekilde eleştirmek veya kişinin söylediklerini ciddiye almamak amacıyla kullanılabilir.

Deyim, sözlü iletişimde veya jestlerle gösterilen tepkilerde kullanılarak kişinin özellikle başını sallama hareketi yaparak anlamadığını veya umursamadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, samimiyetsizlik, ilgisizlik veya alaycı bir tavır gibi duygusal veya iletişimsel durumları vurgulamak amacıyla kullanılır ve genellikle gayri resmi bir dilde kullanılan ifadelerden biridir.

Hakaret mi?


Götünü Başını Sallama kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanın telefonuna gönderdiği yedi adet mesajdan saat ... itibariyle ilettiği "Senin kulağını keseceğim, akrep gibi ensene sokacağım" biçimindeki sözlerle bir kez tehdit suçunu, saat... itibariyle ilettiği "Bay g.tünü sallama, sen adam mısın" biçimindeki sözlerle de bir kez hakaret suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından kurulan hükümlerde TCK'nın 43. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/29628 Karar: 2015/38339 Tarih: 23.11.2015

Karar #2

(Sanığın iş yerinde çalışan iki kişiyi hedef alarak "İnsan günü başım sallamadan çalışacak" şeklinde söylemde bulunmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın bir sebebe dayanmayan temyiz itirazının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 8. CD Esas: 2019/3385 Karar: 2021/17065 Tarih: 29.06.2021

"Götünü Başını Sallama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.