Zurna

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zurna"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 Zurna kural tanımadan iş bitiren, becerikli kişi anlamına gelir. Ayrıca bir çeşit nefesli çalgı da zurnadır.

Hakaret mi?


Zurna kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın Jandarma Karakol Komutanlığında jandarma er olan müşteki ...'e yönelttiği sözlerin (Nerelisin zurna, aynı Ruslara benziyorsun) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/34765 Karar: 2022/9654 Tarih: 06.04.2022

"Zurna" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.