Doktora Görün

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Doktora Görün"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Doktora görün", genellikle bir kişinin sağlık sorunları veya rahatsızlıkları nedeniyle tıbbi yardım veya danışmanlık alması gerektiğini ifade eden bir ifadedir. Bu terim, kişilere sağlık sorunlarını ciddiye almaları ve uzman bir doktordan yardım veya tavsiye almaları gerektiğini hatırlatmayı amaçlar. "Doktora görün" ifadesi, sağlık konularında gereken önemi vurgularken, kişilerin kendi sağlıklarını korumak için tıbbi uzmanlık aramalarını teşvik eder.

Bu ifade, genellikle bir kişinin belirtilen semptomlar veya rahatsızlıklar nedeniyle bir doktora başvurması gerektiğini ifade ederken, aynı zamanda sağlık hakkında bilinçli ve sorumluluk sahibi olmayı da vurgular. "Doktora görün" ifadesi, tıbbi yardımın önemini belirtirken, kişilerin kendi sağlık durumlarına gereken ilgiyi göstermeleri ve profesyonel tıbbi görüş almak için doktora başvurmalarını teşvik eder.

Hakaret mi?


Doktora Görün kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın evlilik hazırlıkları yaptığı arkadaşı olan katılana "Sana söylenecek çok şey var, bende saklı kalsın fakat sen kısa zamanda doktora görün, rahatsızsın sen" şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine fiilin haksızlık içeriğinin azlığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10511 Karar: 2015/9230 Tarih: 27.10.2015

"Doktora Görün" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.