Boya Bak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boya Bak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boya bak" ifadesi, bir şeyin dış görünümünün veya boyasının kontrol edilmesi anlamında kullanılan bir ifadedir. Özellikle araba, ev veya mobilya gibi nesnelerin boyasının kalitesini ve durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.

Örneğin, "Bu arabayı satın almadan önce mutlaka boya bakmanız gerekiyor" ifadesi, bir kişinin arabanın dış görünümüne ve boyasına dikkat etmesi gerektiğini vurgular.

Bu ifade, bir şeyin dış görünümü veya boyasının önemini vurgulamak için kullanılır. Ancak, bu ifade, karşı tarafı rahatsız edebilir veya olumsuz bir etki yaratabilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir şeyin durumunu veya kalitesini kontrol etmek için yönlendirici veya yapıcı tavsiyeler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boya bak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan ...'e söylediği "Şu kel kafana bak boya bak" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28286 Karar: 2016/10631 Tarih: 17.05.2016

"Boya Bak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.