Karakterini Kaybetmişsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karakterini Kaybetmişsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karakterini Kaybetmişsin kelimesi, bir kişinin ya da bir nesnenin karakteristik özelliklerinden yoksun olduğunu ifade eder. Bir kişinin karaktersiz olduğu durumlarda, genellikle dürüstlük, sadakat, empati gibi önemli değerlerin eksik olduğu düşünülür. Karaktersiz bir kişi, başkalarını kandırmak, manipüle etmek veya çıkarları için başkalarını kullanmak gibi davranışlar sergileyebilir. Karaktersizlik, bir kişinin güvenilmez, samimiyetsiz veya ahlaki değerlere uymayan bir şekilde hareket ettiği anlamına gelir. Karaktersiz bir nesne ise, belirli bir özelliği veya niteliği olmadığı anlamına gelir.

"Karakterini kaybetmişsin" ifadesi, bir kişinin davranışlarının veya tutumlarının, özellikle olumsuz bir şekilde, genellikle sergilediği ahlaki değerlerden veya kişilik özelliklerinden saparak değiştiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin daha önce sahip olduğu değerlere, ilkelerine veya tutumlara aykırı bir şekilde davrandığını veya hareket ettiğini belirtir.

"Karakterini kaybetmişsin" ifadesi, dürüstlük, ahlaki doğruluk, etik değerler veya kişilik özellikleri gibi pozitif niteliklere sahip olma fikrine vurgu yapar. Bir kişi bu ifadeyle eleştirildiğinde, genellikle geçmişteki davranışlarına uygun düşmeyen bir şekilde hareket ettiği düşünülür. Bu ifade, kişinin inandırıcılığını ve güvenilirliğini kaybettiğini ifade edebilir. "Karakterini kaybetmişsin" ifadesi, bir kişinin olumsuz veya etik olmayan davranışlar sergilemesi sonucu ortaya çıkan hayal kırıklığını ifade ederken, kişinin daha önce sahip olduğu iyi özelliklerin veya değerlerin geri kazanılabilirliğine dair de bir mesaj içerebilir.

Hakaret mi?


Karakterini Kaybetmişsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Ceza infaz kurumunda tutuklu olan sanığın ring aracında iken çıkmak istemesi üzerine bu konuda kendisiyle konuşmak isteyen jandarma görevlisi müşteki ...'e söylediği "Sen karakterini kaybetmişsin, senin derdin ne" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14179 Karar: 2018/15346 Tarih: 20.11.2018

"Karakterini Kaybetmişsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.