Rahatsız mı Oldun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rahatsız mı Oldun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rahatsız mı oldun?" ifadesi, genellikle bir kişinin söyledikleri veya yaptıkları nedeniyle karşısındaki kişinin olumsuz duygular yaşayıp yaşamadığını veya incindiğini sormak veya ifade etmek amacıyla kullanılan bir soru cümlesidir. Bu ifade, karşısındaki kişinin duygusal durumunu anlamak veya onunla empati kurmak amacıyla kullanılır.

Örneğin, bir kişi yanlış bir şaka veya yersiz bir yorum yaptığında, bu ifade kullanılarak karşısındaki kişinin rahatsız olup olmadığı sorulabilir. "Rahatsız mı oldun?" ifadesi, insanlar arasında sağlıklı iletişim kurma ve duygusal anlayış gösterme amacını taşırken, aynı zamanda karşılıklı saygı ve dikkatli dil kullanımının önemini vurgular. Bu tür ifadeler, duygusal etkileşimleri düzeltmeye veya geliştirmeye yönelik bir adımdır ve iletişimde açıklık ve anlayışı teşvik eder.

Hakaret mi?


Rahatsız mı Oldun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda; cezaevinde hükümlü olarak bulunan sanığın, hastaneye gitmek için cezaevi girişinde bulunan x-ray cihazından geçişi esnasında kendisini hastaneye götürmekle görevli olan katılan jandarma uzman çavuşu ile yaşadığı tartışmada söylediği “rahatsız mı oldun, bağırma lan” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı….

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11229 Karar: 2016/4106 Tarih: 09.03.2016

"Rahatsız mı Oldun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.