Cebinizi Dolduruyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cebinizi Dolduruyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cebinizi dolduruyorsunuz" ifadesi, bir kişinin kazanç elde etmek amacıyla hileli veya dürüst olmayan yollarla para kazandığını ifade eder. Bu ifade, bir kişinin haksız veya etik olmayan bir şekilde para kazanarak, başkalarının zararına olduğunu ifade eder. Aynı zamanda, bir kişinin sadece kendi çıkarlarına odaklandığını ve başkalarının ihtiyaçlarını veya haklarını göz ardı ettiğini de ifade edebilir.

Bu ifade ayrıca, bir kişinin yüksek meblağlarda kazanç elde ettiği durumlarda da kullanılabilir. Bu durumda, kişi genellikle dürüst bir şekilde çalışarak veya yasal yollarla kazanmış olsa bile, bazen diğer insanlar tarafından kıskanılabilecek veya haksız bir şekilde kazanç sağlanmış gibi algılanabilir.

Hakaret mi?


Cebinizi dolduruyorsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın oğluna yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarından yapılan yargılamada davanın sanığı hakkında... tarihli oturumda her iki suçtan da beraat kararı verilmesi ve bu karan öğrenmesi üzerine aynı tarihte yargılama yapan ve hükümleri kuran hakim mağdur ...'in odasına giderek mağdura "Siz nasıl böyle bir karar verdiniz, sizin adaletiniz yok mu, cebinizi dolduruyorsunuz, bizim ödediğimiz vergilerle maaşınızı alıyorsunuz, taraf tutuyorsunuz" dediği olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği "cebini doldurmak" deyimi "karşılaştığı elverişli durumlardan yararlanarak bol para kazanmak" anlamına gelmekte ise de bu deyimin sanığın ayrıca söylediği "taraf tutuyorsunuz" şeklindeki sözle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, bu sözlerin cümlenin bütünü içerisindeki anlamı, söylenme amacı, mağdurun konumu ve görevi dikkate alındığında, bu sözlerle mağdurun mesleğinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine aykırı olarak elde ettiği haksız menfaat sonucunda davanın diğer tarafına iltimas sağladığının ima edilmesi karşısında, sanığın söylediği sözlerin eleştiri boyutunu aştığı ve mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnadı içerdiği anlaşıldığından, hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2017/18-848 Karar: 2018/312 Tarih: 26.06.2018

"Cebinizi Dolduruyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.