Keyfi Uygulama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keyfi Uygulama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keyfi Uygulama, bir kişi veya kurumun keyfi olarak yaptığı uygulamaları ifade eder. Bu tür uygulamalar, genellikle yasalara veya etik kurallara uygun olmayan, adaletsiz veya haksız bir şekilde yapılan eylemleri içerebilir.

Keyfi Uygulama, toplumda birçok soruna yol açabilir. Örneğin, bir kişinin keyfi olarak başkasının haklarına tecavüz etmesi, adaletsizliğe ve haksızlığa neden olabilir. Bu tür uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, toplumda güven ve adalet duygusu azalırken, hoşgörü ve dayanışma gibi değerler de zedelenebilir.

Hakaret mi?


Keyfi Uygulama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben yazdığı yazıda geçen “… Odası’nın keyfi uygulamasına devlet desteği, ... Odası’nın Caddesi’nde ... İşhanı'nda mülkiyeti kendine ait mülki varken, başkan özel işlerine resmi plakalı makam aracıyla gidip hava atarken, içkili yemekler düzenleyip üstüne üstlük çiftçiye bir yarar sağlamazken, bir de devletin binasını kullanıyor, devlet yetkilisi neye dayanarak kendi kurumlarının ihtiyacı varken hükümet konağında yer tahsis etmiyor" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2018 Karar: 2018/252 Tarih: 16.01.2018

"Keyfi Uygulama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.