O Kadın Beş Kişiyle Yatıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"O Kadın Beş Kişiyle Yatıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"O Kadın Beş Kişiyle Yatıyor" ifadesi, genellikle dedikodu veya kötü niyetli konuşmalarda kullanılan aşağılayıcı bir tabirdir. Bu ifadeyle kişi, söz konusu kadının cinsel ilişkileri veya ilişkileri hakkında olumsuz veya küçümseyici bir yargıda bulunmaya çalışır.

Bu tür ifadeler, genellikle kişileri aşağılamak, dedikodu yaymak veya ahlaki bir önyargı taşıyan düşünceleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanırken dikkat edilmesi gereken, insanların mahremiyetini ve saygınlığını zedeleyen ifadelerin kullanılmamasıdır. Hoşgörülü ve saygılı bir iletişimde bulunmak, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur.

Hakaret mi?


O Kadın Beş Kişiyle Yatıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sen o kadınla nasıl yatıyorsun, o kadın beş kişiyle yatıyor) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (haksız fiile tepki olarak işlendiğinden ceza verilmesine yer olmadığına) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17773 Karar: 2022/16120 Tarih: 27.06.2022

"O Kadın Beş Kişiyle Yatıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.