Ha Siktir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ha Siktir"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ha siktir" ifadesi, argo veya gündelik dilde, genellikle karşı tarafa anlamını beklemeden, ani bir tepki veya ayrılma ifadesi olarak kullanılır. Bu ifadeyle kişi, konuşulanı keserek veya durumu sonlandırarak aniden ayrılmak veya ilgilenmek istemediğini belirtir.

Hakaret mi?


Ha Siktir kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan polis memuru...'e "Ha siktir lan" diyerek hakaret ettiği ve müşteki polis memuru...'i iteklediği, sanığa kelepçe takmaya çalıştığında ise müştekiye tekme attığının bu surette görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarının sübuta erdiği...

Yargıtay 5. CD Esas: 2013/8019 Karar: 2014/11149 Tarih: 18.11.2014

"Ha Siktir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.