Boş İşlerle Uğraşmayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boş İşlerle Uğraşmayın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boş işlerle uğraşmayın" ifadesi, bir kişinin zamanını gereksiz, anlamsız veya amaçsız şeylerle harcamasını engellemek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin verimli ve önemli işlere odaklanması ve gereksiz şeylerden kaçınması gerektiğini vurgular.

Örneğin, "Boş işlerle uğraşmayın, daha önemli işleriniz var" ifadesi, bir kişinin verimli ve önemli işlerine odaklanması gerektiğini ve zamanını gereksiz işlere harcamaması gerektiğini ifade eder.

Bu ifade, bir kişinin zamanını verimli bir şekilde kullanması ve önemli işlere odaklanması gerektiğini hatırlatmak için kullanılır. Ancak, bu ifade karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin önemli işlere odaklanması ve zamanını verimli bir şekilde kullanması konusunda yönlendirici veya yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boş işlerle uğraşmayın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdur Cumhuriyet savcısına söylediği "Boş boş işlerle uğraşmayın" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/6071 Karar: 2015/5814 Tarih: 28.09.2015

"Boş İşlerle Uğraşmayın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.