Babanın Malını Mı Veriyorsun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Babanın Malını Mı Veriyorsun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Babanın malını mı veriyorsun?" ifadesi, genellikle bir kişinin çok cömert davrandığı veya gereksiz bir şekilde para harcadığı durumlarda kullanılan bir mecazi deyimdir. Bu ifade, bir kişinin, gereksiz yere veya aşırı bir şekilde para harcayarak, adeta kendi ailesinin malını harcıyormuş gibi davrandığını ima eder. Bu deyim, bir kişinin maddi kaynaklarına dikkat etmesi, tasarruf etmesi veya daha makul bir şekilde para harcaması gerektiğinde kullanılır.

Hakaret mi?


Babanın malını mı veriyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hükümlü olan sanığın yemeğin az olduğu gerekçesiyle aşçı olarak görev yapan mağdura söylediği "Babanın malını mı veriyorsun, kimsin sen artist, bir şeye benzemiyorsun" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/9261 Karar: 2014/31207 Tarih: 30.10.2014

"Babanın Malını Mı Veriyorsun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.