Kumpasa Alet Olma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kumpasa Alet Olma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kumpasa alet olma" ifadesi, argoda genellikle bir kişiye, başkalarının kötü niyetli planlarına veya oyunlarına yardım etmek veya onların manipülasyonlarına boyun eğmek anlamında kullanılır. Bu ifade, kişinin kandırılmasını veya başkalarının amaçlarına hizmet etmesini eleştirmek veya sorgulamak için kullanılır.

Terim, genellikle alaycı veya eleştirel bir ton taşır ve kişinin başkalarının planlarına düşerek manipüle olmasını ifade eder. "Kumpasa alet olma" ifadesi, insanların kendi düşüncelerini ve değerlerini korumaları gerektiğini vurgularken, manipülasyona veya kötü niyetli amaçlara boyun eğmeyi eleştirir.

Hakaret mi?


Kumpasa Alet Olma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Kumpasa ve hukuksuzluğa alet olma) ve yükletilen suça yönelik katılanlar... ve .... ile o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/15631 Karar: 2022/11258 Tarih: 26.04.2022

"Kumpasa Alet Olma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.