Köpek Stili Yüzüyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Köpek Stili Yüzüyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Köpek stili yüzüyorsun" ifadesi, genellikle yüzme becerisi düşük veya yetersiz olan bir kişiyi alaycı bir şekilde eleştirmek veya küçümsemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin yüzme esnasında köpek stili gibi basit ve sınırlı bir yüzme tekniği kullanmak zorunda kaldığını, daha ileri yüzme becerilerini sergileyemediğini veya su içindeki hareketleri yetersiz şekilde gerçekleştirdiğini ima eder.

"Köpek stili yüzüyorsun" terimi, genellikle aşağılama veya alay amacıyla kullanılır ve kişinin yetersiz veya beceriksiz olduğunu vurgular. Bu ifade, yüzme yetenekleri düşük olan kişilere yönelik olarak kullanılırken, aynı zamanda bu kişilere yüzme konusunda daha fazla pratik yapma veya gelişme fırsatını önerirken de kullanılabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılamak yerine motive etme veya yardımcı olma amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Köpek Stili Yüzüyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanan herhangi bir suç işleme kastı taşımadan söylediği, beğeni ifade eden, literatürde "köpekleme yüzme stili" olarak da bilinen, başın dışarıda tutulup su içerisinde koşmaya benzeyen ve zor öğrenilen bir yüzme şekli olan "Köpek stili yüzüyorsun" biçimindeki sözlerin hakaret vasfı içermediği gibi kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte de olmadığı...

Yargıtay CGK Esas: 2014/3-436 Karar:2016/134 Tarih: 15.03.2016

"Köpek Stili Yüzüyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.