Çöreklenmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çöreklenmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çöreklenmek", genellikle bir kişinin veya bir grubun, başka birinin başarısına veya ününe yakın olmak amacıyla kendisini o kişinin etrafında veya çevresinde konumlandırdığı durumu ifade eder. Bu terim, sıklıkla popüler veya başarılı bir kişiye yakın olma çabası, çıkar sağlama veya avantaj elde etme amacıyla kullanılır.

"Çöreklenmek" terimi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin kendi çıkarlarını veya amacını gerçekleştirmek için başkalarının etrafında dolaştığı veya onlara yakın durduğu bir tür davranış biçimini ifade eder. Bu ifade, sahte veya çıkarcı davranışları eleştirmek amacıyla kullanılabilir ve kişinin kendi özgün çaba ve başarısından ziyade başkalarının başarısına bel bağlayan bir tutum sergilediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Çöreklenmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan sanığın Basın İlan Kurumu tarafından uğradığını düşündüğü haksızlıkları belirtmek amacıyla Başbakana yazdığı şikâyet amaçlı mektuptaki kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerinin (Basın İlan Kurumunun tepesine çöreklenerek Anadolu medyasına kan kusturan) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39925 Karar: 2017/11143 Tarih: 18.10.2017

Karar #2

(Sanığın ... Liman Başkanı olarak görev yapan katılan hakkında BİMER’e yaptığı başvuruda "30 yılda meydana getirdiğim yatırımların üstüne çöreklenmek istiyor" cümlesine yer vermesine ilişkin) eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15568 Karar: 2019/2381 Tarih: 05.02.2019

"Çöreklenmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.