Amerika’nın Savcısı Olduğu Belgelidir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amerika'nın Savcısı Olduğu Belgelidir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amerika'nın savcısı olduğu belgelidir" ifadesi, bir kişi veya bir grubun Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını veya çıkarlarını savunmakla suçlanırken, bu savunmanın çok açık veya belirgin olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle Amerika'nın dış politika veya uluslararası ilişkiler konularında başka bir ülkenin veya grubun Amerika'ya yönelik öne sürdüğü eleştirileri reddetmek veya eleştiri yapanları susturmak amacıyla kullanılır. Bu ifade, genellikle retorik bir şekilde, eleştirilen tarafın savunma pozisyonunu vurgulamak veya zayıflatmak için kullanılır.

Ancak bu ifade bazen bir tartışma sırasında karşı tarafı etkisizleştirmek ve kendini haklı çıkarmak amacıyla da kullanılabilir. Kısacası, bu ifade genellikle birinin Amerika'nın politikalarını savunurcasına davrandığı veya Amerika'yı desteklemekte olduğunu iddia etmek için kullanılan bir tabirdir.

Hakaret mi?


Amerika'nın Savcısı Olduğu Belgelidir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanığın yargılanmakta olduğu ... Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki tarihli savunması ile tarihli ve ... havale tarihli iddianameye cevap başlığı altındaki yazılı beyanlarında kullandığı ifadeler (Davaya konu soruşturmanın savcısı hedef alınarak: Amerika'nın savcısı olduğu belgelidir) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12356 Karar: 2016/13059 Tarih: 13:06.2016

"Amerika'nın Savcısı Olduğu Belgelidir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.