IŞİD’ci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"IŞİD'ci"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"IŞİD'ci" terör örgütü IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) üyelerini veya destekçilerini tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. IŞİD, 2014 yılında Irak ve Suriye'de faaliyet göstermiş terör örgütüdür. Örgüt, aşırı ideolojileri ve şiddet eylemleri ile tanınmıştır. "IŞİD'ci" terimi, bu örgüte mensup olan kişileri veya bu örgütün ideolojisini benimseyenleri ifade ederken, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve terörizm ile ilişkilendirilir. Bu terim, terörizm ve uluslararası güvenlikle ilgili tartışmalarda kullanılmaktadır.

Hakaret mi?


IŞİD'ci kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Bu savaşı PKK öncülüğünde Kürdistan halkı kazanacaktır. Enfalcı Saddam Ali Kimyavi gibi IŞİD'ci Erdoğan-Davidoğlu ve saray cahş'larıda yenilecek" şeklindeki, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermeyen, söylendiği yer ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındıran ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyecek hakaret içeren paylaşımı herkese açık olarak yayımlamasından ibaret eyleminin atılı suçu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 16 CD Esas: 2019/3215 Karar: 2020/2260 Tarih: 02.06.2020

"IŞİD'ci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.