İşçinin Sırtından Saltanat Kuran

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşçinin Sırtından Saltanat Kuran"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İşçinin sırtından saltanat kuran" ifadesi, genellikle emeğiyle geçinen, çalışan kesimin çabalarıyla varlığını sürdüren insanlarla, yönetimde veya toplumda üstün bir konumda olanların emeği olmadan yaşamını sürdürdüğünü ima etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle eleştirel veya alaycı bir ton taşırken, yönetici veya üst düzey yetkililerin emeğe dayanmadan lüks ve konforlu bir yaşam sürdüğünü vurgulamayı amaçlar.

Bu deyim, işçi sınıfının emeğine dayalı olarak ekonomiyi ayakta tutarken, yöneticilerin veya elit kesimin bu emeğe dayanmadan zenginleştiğini ve güç sahibi olduğunu eleştirmek amacıyla kullanılır. "İşçinin sırtından saltanat kuran" ifadesi, genellikle gelir eşitsizliğine veya adaletsizliğe dikkat çekmek için kullanılırken, sosyal veya ekonomik adaleti vurgulamayı amaçlar.

Hakaret mi?


İşçinin Sırtından Saltanat Kuran kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, sendika başkanına hitaben: Metal işçisinin sırtından saltanatlar kuran Türk... Çetesi'nin başkanı ... 'in serveti dudak uçuklatıyor. Türk... yöneticiliğine gelmeden önce neredeyse çulsuz olan ...yöneticiliğe başlamasıyla kısa sürede aklın alamayacağı kadar büyük bir servetin sahibi oldu, Türk ...in başkanı sermayeye kazandırırken kendisi de kazanıyor, yüzbinlerce işçinin aidatları ile semirmeye devam ediyor, şimdilerde binlerce dönüm arazinin sahibi, yine çok sayıda dükkân ve mesken de... 'in malvarlığı arasında buluyor, bundan fazlasıyla...'in yakınlarının üzerinde kayıtlı görünüyor) ve yükletilen suça yönelik katılanlar vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27820 Karar: 2016/1483 Tarih: 01.02.2016

"İşçinin Sırtından Saltanat Kuran" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.