Kansız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kansız"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kansızlık, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin bulunmaması durumudur. Bu durum, genellikle demir eksikliği, vitamin eksikliği veya kan kaybı gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Kansızlık, yorgunluk, soluk cilt, baş dönmesi gibi belirtilere yol açabilir. "Kansız", mecazi olarak kullanıldığında genellikle bir kişiyi veya davranışı sertlikten, kararlılıktan veya cesaretten yoksun olmakla eleştirmek veya alay etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, bir kişinin zayıf karakterli olduğunu, çekingen veya karar verme yeteneğinden yoksun olduğunu ifade ederken kullanılır.

Mecazi anlamıyla "kansız" ifadesi, genellikle olumsuz bir ton taşır ve kişinin güçlü veya kararlı olmayan bir tutum sergilediğini, risk almaktan kaçındığını veya zor durumlara karşı baş edemediğini vurgular. Ancak, bu terim zaman zaman espri veya şaka amaçlı kullanılabilir ve bununla birlikte kişinin duygularını incitebileceği veya hakaret içerebileceği unutulmamalıdır. "Kansız" ifadesi, genellikle günlük konuşmalarda veya arkadaşlar arasında samimi bir dil kullanılırken kullanılırken, daha resmi veya profesyonel ortamlarda kullanımı uygun değildir. Bu terimin kullanımında incelikli olunması ve karşı tarafın duygularına saygı gösterilmesi önemlidir.

Hakaret mi?


Kansız kelimesi  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... tarihli ... Gazetesi'nde yazdığı yazıda, tren kazası nedeniyle yardım için belediye tarafından görevlendirilen katılan hakkında yeterince araştırma yapmadan "Kimi acıları paylaşırken, kimileri nasıl yardım ederim diye çarparken, muhabiri...'in objektifine bu insan müsveddelerinin görüntüsü yansıdı... Bu iki kansız kulaklarını tıkamış, ölenlerin değerli eşyaları karıştırıyor. Değerli olan ne varsa çalıyor, flaşın patlamasıyla neye uğradıklarım şaşıran akbabalar, hemen kaçıyor" diyerek katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide ederek küçük düşürdüğünün anlaşılmasına karşın TCY'nin 30/4. maddesi uyarınca hataya düşüldüğü gerekçesiyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/26693 Karar: 2009/20289 Tarih: 14.12.2009

Karar #2

Kullanılan ifadelerin (Facebook hesabından, Cumhurbaşkanına hitaben: Askeri, halkı, polisi karşı karşıya getiriyorsun ya, her ne oyunun varsa üstünde patlasın, şerefsizin evladı, kansız hain, bölmeye doyamadı ülkeyi düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ve somut olayda Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, mahkemece sanığın suç kastının bulunmadığı gerekçe gösterilerek hakkında beraat hükmü kurulmasında isabet görülmediğinden...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/3029 Karar: 2018/4514 Tarih: 05.11.2018

"Kansız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.