Uşaklık Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uşaklık Yapmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uşaklık yapmak" genellikle bir kişinin başkalarına körü körüne itaat etmesi, onların isteklerini veya emirlerini çekinmeden yerine getirmesi veya bağımlı bir şekilde hareket etmesi anlamına gelir. Bu ifade, kişinin kendi iradesini veya düşüncelerini bir kenara bırakarak, başkalarının yönlendirmesi veya kontrolü altında hareket etmesini ifade eder. "Uşaklık yapmak" terimi, kişinin özgür iradesini kullanmayarak veya kendi değerleri doğrultusunda davranmayarak, başkalarının etkisi altında pasif bir şekilde hareket ettiği durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, bir kişinin bağımlı veya teslimiyetçi bir şekilde davranmasını ifade ederken, özgürlük, bağımsızlık ve kişisel özsaygı değerlerini vurgulayan bir dille kullanılabilir. "Uşaklık yapmak" ifadesi, kişilerin kendi düşüncelerini ve iradelerini koruyarak, manipülatif veya baskıcı etkilere karşı direnç göstermelerini teşvik ederken, aynı zamanda bireysel özgürlük ve kişisel güç kavramlarına da vurgu yapabilir. Terim, insanların kendi değerlerine sadık kalmaları, bağımsız düşünmeleri ve manipülatif etkilere karşı dikkatli olmaları gerekliliğini anlamak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Uşaklık Yapmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın cezaevinde bulunduğu sırada infaz koruma memuru olan müştekiye "Seni dağa çıkaracağım. Şırıngayla kan alacağım. Seni öldüreceğim. Gelsin devletin seni kurtarsın. Ben senin devletini de tanımıyorum. Akşama kadar çingenelere uşaklık yapıyorsunuz" demekten ibaret eylemi tehdit ifadeleri yanında nezaket sınırlarını aşan kaba sözler de içermekle birlikte, sanığın kastını bütün halinde kamu görevlisi olan müştekiyi eleştirmeye ve tehdide yönelik olması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle bu suçtan da mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/932 Karar: 2015/619 Tarih: 27.04.2015

Karar #2

Eyleme (Gazete yazısında, spor kulübü yöneticisine hitaben: ... Efendi ağır git, hızlı gidersen sert bir kayaya toslarsın, alçak sürünme yap, yüksekten sürünürsen bir kuş gibi avlanırsın. Sen servetini satsan ...spor'un kestiği tırnağı bile alamazsın, bırak...'in uşaklığını yapmayı da milliyetçi ol, senin düne kadar esamen bile okunmuyordu) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9032 Karar: 2015/10439 Tarih: 05.11.2015

Karar #3

Eyleme (Ceza mahkemesine sunulan dilekçede, bilirkişilere hitaben: Birinci kaza raporunu yazan şüpheliler (bilirkişiler) bir arabanın arka- sanı ya da sol yan tarafını ifadeden aciz bilirkişiler miydi? Bu bilirkişilerin bir arabanın arkası ile yan tarafım ayırt edememeleri bu kişilerin aptallıklarından mu, cahilliklerinden mi? Birinci kaza raporunu tutan şüpheliler ilçesinde şantiyesi olan bir inşaat şirketini tabii ki koruyacaklar,... Şantiyesi'nde bu şirketin sıcak çorban var, devletten maaş alarak D-100 karayolunda görev yapan bu şüpheliler Türkiye'nin en işlek yollarından olan D-100 karayolunda maaşı devletten alıp hizmetlerini... Ltd. Şti. Çankaya Ankara'ya yapmaktadırlar, birinci kaza raporunu tutan bilirkişiler maaşlarını devletten alıp uşaklığı... Çankaya Ankara'daki ağalarına yapmaktadırlar) ve yükletilen suça yönelik sanığın temyiz iddialar yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/5670 Karar: 2022/9550 Tarih: 06.04.2022

Karar #4

Sanık tarafından kullanılan ifadelerle (Dini bir konferans esnasında, Başbakan hedef alınarak: Hala Avrupa Birliği'nin peşinde koşuyorlar, hala Siyonistlerin uşaklığını yapıyorlar, bunların hepsi işbirlikçi, bunların hepsi sahtekâr, bunlar insanları kandırıyorlar, uşaklık yapıyorlar) somut bir olgu isnat edilmediği ve değer yargısı niteliğine sahip olduğu açıktır. Ancak bu durumda dahi değer yargılanman belli düzeyde olgusal temel içermesi gerekmektedir. Hiçbir delile dayanmayan bir değer yargısı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden sanığın beraatına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31614 Karar: 2017/8975 Tarih: 14.09.2017

"Uşaklık Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.