Atatürk İlah Değildir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Atatürk İlah Değildir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Atatürk ilah değildir" ifadesi, Türkçede Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir lider ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu kabul ederken, onun insanüstü veya tanrısal bir varlık olmadığını vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, Atatürk'ün değerlerine ve ideallerine saygı duyarken, onun da insan olduğunu ve hatalar yapabileceğini anımsatır.

Bu ifade, Atatürk'ün önemini ve etkisini küçümsemek amacıyla değil, daha gerçekçi ve normal bir değerlendirme yapmak için kullanılabilir. Atatürk'ün insan olduğunu ve tüm liderler gibi hatalar yapabileceğini kabul etmek, onun başarılarını ve mirasını anlamak için daha sağlıklı bir perspektif sunabilir.

Hakaret mi?


Atatürk ilah değildir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Milli Eğitim Bakanını protesto etmek amacıyla üzerinde "Atatürk ilah değildir" yazılı pankartı açıp aynı şekilde bağırdığı olayda, konuşma yapan Bakana yönelik eylemi sırasında Atatürk'ten bahsettiği ve ancak konuşma arasında Atatürk'ü küçük düşürücü bir söz sarf etmediği ve davranışta bulunulmadığı gözetilmeden, Atatürk'e hakaret suçundan beraati yerine yazılı gerekçelerle mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 11. CD Esas: 2002/5333 Karar: 2002/5786 Tarih: 13.06.2002

"Atatürk İlah Değildir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.