Ucuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ucuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ucuz" genellikle düşük fiyatlı veya değersiz anlamında kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir ürünün veya hizmetin düşük maliyetli olduğunu veya kalitesiz olduğunu ifade ederken, aynı zamanda kişinin değerini düşürme veya önemini azaltma amacıyla kullanılabilir. "Ucuz" terimi, genellikle maddi değer veya kalite ile ilgili olumsuz bir çağrışım taşırken, aynı zamanda kişiler arasındaki iletişimde veya ilişkilerde düşük seviyeli davranışları tanımlamak amacıyla da kullanılabilir.

Bu deyim, genellikle bir şeyin kalitesizliğini veya değersizliğini vurgularken, aynı zamanda kişilerin maddi değerlere odaklanmanın yanı sıra insan ilişkilerindeki değerleri ve saygıyı da önemsemeleri gerektiğini vurgular. "Ucuz" ifadesi, bir ürün veya hizmetin fiyatını veya kalitesini ifade ederken, aynı zamanda insanların değerlerini ve ilişkilerdeki saygıyı gözetmeleri gerektiğini anlatırken, maddiyattan ziyade insani değerleri öne çıkarmayı teşvik eder. Terim, kişilerin maddi açıdan uygun seçimler yaparken, aynı zamanda değerlerini ve insan ilişkilerini de önemsemeleri gerektiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Ucuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dava dilekçesinde "Ucuz" denilerek dava için belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan bu hitap ile iddia ve savunma sınırlarının aşıldığı ve katılana hakaret edildiği gözetilip katılanın da ... tarihli boşanma dilekçesinde sanığa "Bakırköy'lük deli" dediğine ilişkin iddia araştırılıp karşılıklı hakaret nedeniyle suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanık lehine olan 5237 sayılı TCY'nin 129/3 madde ve fıkrası uyanınca ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilip verilmeyeceği tartışılmadan, açıklamaların iddia ve savunma sınırları içinde kalındığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2008/21092 Karar: 2009/2589 Tarih: 17.02.2009

"Ucuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.