Sikeceğim/Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sikeceğim/Sikerim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sinkaf Ederim ne demek, Türkçede ağır bir küfür olarak kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, Arap alfabesindeki sin ve kaf harflerinden oluşur ve sikmek eylemini kibarca ifade etmeye yarar. Bu ifade, daha çok hukuk terminolojisinde veya başkasının küfürlerini aktarmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Sikeceğim/Sikerim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İddianame içeriği, mağdur ve tanık beyanlarına göre sanığın "Sinkaf edeceğim" şeklinde geleceğe yönelik vücut ve cinsel dokunulmazlığına karşı tehdit suçunu işlediğinin belirtilmesi karşısında, hangi gerekçeyle hakaret suçu kapsamında kalan "Sinkaf ederim" sözlerinin kabul edildiği tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/1148 Karar: 2017/24923 Tarih: 15.11.2017

Karar #2

Dosya kapsamına, olay tutanağı ile mağdur ve tanık beyanlarına göre sanığın rahatsızlanan çocuğunu tedavi amacıyla götürdüğü hastanede hemşire olan mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Seni dışarıda yakalarsam sinkaf ederim" şeklindeki sözlerinin bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında ayrıca hakaret suçundan da mahkûmiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas:2020/18719 Karar: 2020/20535 Tarih: 21.12.2020

Karar #3

Sanığın mağdura yönelik söylediği tespit edilen "Oğlum valla babanın evine geleceğim, köyün adresini aldım, yedi ceddinizi sinkaf edeceğim hepinizin" şeklindeki sözlerin TCK'nın 106/1. maddesinin 1. cümlesi kapsamında tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin kül halinde hakaret suçunu oluşturduğundan bahisle tehdit suçundan beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/2395 Karar:2022/5350 Tarih: 21.02.2022

Karar #4

Sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen sözlerin (Eşimi benden senin eşin ayırdı, ben de karını sinkaf edeceğim, seni eşini öldüreceğim, çocuklarının boynunu bükük bırakacağım, ananı avradını sinkaf edeceğim) kül halinde TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında ayrıca hakaret suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/1613 Karar: 2022/8761 Tarih: 29.08.2022

Karar #5

Mağdurenin beyanları ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın mağdureyi birçok kez arayarak cinsel amaçla "Sen çok tatlısın seni sinkaf edeceğim" demesi şeklinde sübuta eren eyleminin kül halinde 5237 sayılı TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde ayrıca hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 9. CD Esas: 2021/9484 Karar: 2022/6413 Tarih: 22.06.2022

"Sikeceğim/Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.