Sizin Adalet ve Vicdanınıza Güvenmem

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Adalet ve Vicdanınıza Güvenmem"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin adalet ve vicdanınıza güvenmem" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun adalet duygusu veya vicdanının güvenilir olmadığını, doğru veya adil bir şekilde davranmayacaklarını ima etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, karşısındaki kişinin veya grubun davranışlarından veya niyetlerinden kuşku duyulduğunu belirtirken, onların dürüstlüğüne veya adalet anlayışına olan güveni sarsmayı ifade eder.

Bu deyim, genellikle tartışmalı veya güvensiz bir durumda kullanılırken, karşısındaki kişiyi eleştirmek veya onun doğru bir şekilde hareket etmeyeceğini öngörmek amacını taşır. "Sizin adalet ve vicdanınıza güvenmem" ifadesi, güvenilirlik eksikliğini veya kişinin veya grubun niyetlerinin kuşkulu olduğunu vurgular ve iletişimde güvensizlik duygusunu ifade eder.

Hakaret mi?


Sizin Adalet ve Vicdanınıza Güvenmem kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, suç tarihinde İlköğretim Okulu Müdürü olan sanığın kendisi hakkında disiplin soruşturması yapan ve aleyhine rapor düzenleyen eğitim müfettişi katılana gönderdiği mesajda yer alan "Kraldan çok kralcı oldun, zulmünüzün mağduru oldum. Allah bu zulmünüzü aynen göstersin, sizin adalet ve vicdanınıza güvenmem, sizin gibi zalimce karar verenler şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/5281 Karar: 2014/20086 Tarih: 04.06.2014

"Sizin Adalet ve Vicdanınıza Güvenmem" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.