Tefeci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tefeci"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tefeci kelimesi, yüksek faizle borç veren kişileri tanımlar. Tefecilik, finansal sıkıntı içinde olan insanlara acil nakit sağlama amacıyla yapılan bir faaliyettir. Tefeciler, genellikle yasal yollarla borç alamayan kişilere veya işletmelere hizmet verir. Ancak, tefecilik faaliyetleri genellikle yasa dışı olarak kabul edilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir.

Tefeciler, borç verme işlemlerinde yüksek faiz oranları talep ederler. Bu faiz oranları, genellikle yasal faiz oranının çok üzerinde olabilir ve borç alan kişilerin daha fazla maddi zorluk yaşamasına neden olabilir. Tefecilik, borç alan kişilerin finansal durumlarını daha da kötüleştirebilir ve onları daha fazla borç batağına sürükleyebilir. Tefecilik faaliyetleri, genellikle gizli ve güvenlik açısından riskli olabilir. Tefeciler, genellikle borç alan kişilerin zor durumda olduğunu bildikleri için, tehditler ve şiddet gibi yöntemleri kullanarak geri ödemeleri sağlamaya çalışabilirler. Bu nedenle, tefecilikle ilgili faaliyetlerden uzak durmak ve yasalara uygun şekilde finansal destek sağlamak önemlidir.

Hakaret mi?


Tefeci kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun (Ahlaksız, terbiyesiz, pis tefeci) sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, CMK'nın 231. maddesinin uygulanmaması gerekçesi gösterilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (mahkûmiyet) istem gibi onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2013/13745 Karar: 2015/28574 Tarih: 15.09.2015

Karar #2

Eyleme (İcra hukuk mahkemesine sunulan dilekçede, alacaklıya hitaben: Alacaklı tefecidir, ben bu tefeciye ödemelerimi yapmama rağmen) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41960 Karar: 2017/4545 Tarih: 25.04.2017

Karar #3

Sanığın aralarında alacaktan kaynaklı hukuki sorun bulunan katılana gönderdiği "Ben gidiyorum savcılığa, olmadı...'e giderim abla, apartmana kepaze edeceğim seni, benim paramı verin" ve "Ben tefeci değilim sizin gibi, verin benim paramı, ortalığı kaldırım ayağa, 6 ay oldu" şeklindeki mesaj içeriklerinin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de mümkün değildir. Aynı zamanda müştekinin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı veya sair bir kötülük iması da bulunmamaktadır. Bu nedenlerle iddianamede anlatılan eylemlerin suç teşkil etmemesi karşısında, sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yasal olmayan gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/31985 Karar: 2017/4893 Tarih: 03.0kelimesi hakaret değildir.5.2017

Karar #4

Sanığın görülmekte olan bir davada duruşma sonunda katılana söylediği iddia ve kabul edilen sözlerinin (Karşı taraf avukatına hitaben: Siz tefecisiniz, terbiyesizlik yapmayın, tefecilik yapmayın) somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de mümkün değildir. Bu nedenlerle iddianamede anlatılan eylemin suç teşkil etmemesi karşısında sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/22612 Karar: 2022/12926 Tarih: 24.05.2022

"Tefeci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.