Adamsan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamsan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamsan" ifadesi, genellikle bir kişinin cesur, kararlı, güçlü ve erdemli bir şekilde davrandığını veya davranması gerektiğini vurgulamak amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, birinin olumlu niteliklerini öne çıkarmak veya onunla gurur duymak amacıyla kullanılabilir. "Adamsan" ifadesi, kişinin olgun ve sorumluluk sahibi davranışlar sergilediğini veya beklenen standartlara uygun hareket ettiğini ifade etmek için kullanılabilir.

Bu ifade, sıklıkla samimi ve arkadaşça bir tonla kullanılır. İki kişi arasında bir dostluk veya takdir ifadesi olarak da kullanılabilir. Ancak ifadenin tonu ve bağlama göre anlamı değişebilir. Özellikle jestler, ifadenin ne anlama geldiğini vurgulayabilir.

Hakaret mi?


Adamsan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakkında icra takibi yapan ve tahliye davası açan alacaklı vekili katılana gönderdiği mesajlarda geçen "Sen delikanlı mısın, adamsan inkar etmezsin" biçimindeki sözlerin ne suretle katıların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta ve küçük düşürücü nitelikte olduğu tartışılıp açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2013/17729 Karar: 2014/5710 Tarih: 04.03.2014

Karar #2

Sanığın mağdura yönelttiği "Adamsan, delikanlıysan, maçlarımıza bir daha çıkma şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğin- de, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, yerel mahkemenin gerekçe ve uygulamasının yerinde olduğu anlaşılmakla...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6596 Karar: 2018/3647 Tarih: 14.03.2018

"Adamsan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.