Düpedüz Yol Kesiyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düpedüz Yol Kesiyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Düpedüz yol kesiyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun başka bir kişinin ilerlemesini veya devam etmesini engellemek veya zorla durdurmaya çalıştığını ima etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz veya eleştirel bir ton taşırken, kişinin veya grubun diğerlerinin ilerlemesini engellemek amacıyla belirli bir engel veya taktik kullandığını ifade eder.

"Düpedüz yol kesiyorsunuz" ifadesi, genellikle engellemek veya durdurmak amacıyla kullanılan yöntemlerin açık ve belirgin olduğunu vurgular. Bu ifade, genellikle karşısındaki kişinin veya grubun davranışlarını veya eylemlerini eleştirmek amacıyla kullanılırken, onların başkalarının ilerlemesini engellediğini veya güç kullanarak kontrol sağladığını ifade eder.

Hakaret mi?


Düpedüz Yol Kesiyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen sözlerin (Trafik denetimi yapan kolluk görevlisine hitaben: Siz düpedüz yol kesiyorsunuz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12275 Karar: 2021/6847 Tarih: 01.03.2021

"Düpedüz Yol Kesiyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.