Savcılığınızı Bilin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Savcılığınızı Bilin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Savcılığınızı bilin" ifadesi, genellikle bir kişiye karşı yapılan eleştiri veya sorgulamada, kişinin kendisini veya savunduğu konuyu iyi bir şekilde savunmasını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin kendi savunmasını yaparken güçlü ve etkili bir şekilde argümanlarını sunması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda kişinin konu hakkında bilgi sahibi olması ve kendini ifade etme yeteneğini kullanması gerektiğini belirtir.

"Savcılığınızı bilin" terimi, genellikle olumlu bir anlam taşır ve kişilerin kendi haklarını veya düşüncelerini savunurken etkili bir şekilde konuşmalarının önemini ifade ederken, aynı zamanda kişilerin kendilerini ifade etmeye yetkin olduklarına dikkat çeker. Bu ifade, insanların kendi haklarını ve görüşlerini savunma hakkına sahip olduklarını hatırlatırken, aynı zamanda kişilerin iletişim becerilerini geliştirerek daha etkili ve güçlü bir şekilde kendilerini ifade etmelerini teşvik eder. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişilere kendilerini ifade etme konusunda cesaret verme amacı taşıdığı, ancak karşılıklı iletişimde saygılı ve olumlu bir ton kullanılmasının önemini unutmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Savcılığınızı Bilin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Savcıysanız savcılığınızı bilin" şeklindeki sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1240 Karar: 2016/14622 Tarih: 20.09.2016

"Savcılığınızı Bilin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.