Sen Ne İşe Yarıyorsun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Ne İşe Yarıyorsun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Ne İşe Yarıyorsun?" ifadesi, genellikle alaycı veya küçümseyici bir anlam taşıyan bir sorudur. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki şeyin veya kişinin değerini veya yararını sorgulamaktadır. Söz konusu kişi veya nesne hakkında olumsuz bir izlenim veya alaycı bir tavır içeren bir ifade içerir.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir durumu veya kişiyi eleştirmek veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Ancak bu tür ifadeleri kullanırken muhatabın duygularını incitmemeye ve saygılı bir üslup kullanmaya dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Sen Ne İşe Yarıyorsun? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği anlaşılan "Siz bu makinelere bakım yaptırmıyorsunuz, sen burada ne işe yarıyorsun lan, hiç çalışmıyorsun lan, lan senin bir işe yaradığın yok" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3694 Karar: 2019/13361 Tarih: 30.09.2019

"Sen Ne İşe Yarıyorsun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.