Sizin Gibiler Yüzünden Din Bu Hale Geldi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Gibiler Yüzünden Din Bu Hale Geldi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin Gibiler Yüzünden Din Bu Hale Geldi" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grup insanın, dinle ilgili veya dini değerlerle ilgili tutumları veya davranışları nedeniyle, dini kurumların veya inançların olumsuz bir duruma geldiğini ifade eden bir cümledir. Bu ifadeyle kişi, muhatabını veya muhatabının benzer düşüncedeki kişileri eleştirmek veya suçlamak isteyebilir.

Hakaret mi?


Sizin Gibiler Yüzünden Din Bu Hale Geldi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
  Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Sizin gibiler yüzünden din bu hale geldi, sen komutanlık yapmışsın ama hiçbir şey öğrenememişsin, boşuna yapmışsın, çık lan dışarı" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 4. CD Esas: 2020/8204 Karar: 2021/23945 Tarih: 11.10.2021

"Sizin Gibiler Yüzünden Din Bu Hale Geldi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.