El Hareketi Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"El Hareketi Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"El Hareketi Yapma" tabiri, Türkçe argo dilinde bir kişinin veya birinin isteğini veya önerisini reddederken kullanılan bir ifadedir. Bu ifade genellikle bir kişiye veya teklife olumsuz bir yanıt verirken, istenilen şeyi yapmayacağını veya kabul etmeyeceğini belirtmek için kullanılır. "El Hareketi Yapma" ifadesi, genellikle lafın gelişi reddetme şeklinde kullanılır ve içerdiği dil seviyesi nedeniyle resmi veya ciddi iletişimlerde uygun değildir.

Hakaret mi?


El Hareketi Yapma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanlara hitaben söylediği kabul edilen "Ne işiniz var lan sizin burada, avukatınızı da alın çekin gidin buradan, el hareketi yapma, defolun, terk edin burayı" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11301 Karar: 2016/7817 Tarih: 14.04.2016

"El Hareketi Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.