Böyle İnsanlarla Beni Muhatap Kabul Etmeyin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle İnsanlarla Beni Muhatap Kabul Etmeyin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Böyle insanlarla beni muhatap kabul etmeyin, kendisine söz söylenilen veya kendisiyle konuşulan kişi olmak istemediğini belirten bir ifadedir. Muhatap, kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse anlamına gelir. Örneğin, "Böyle insanlarla beni muhatap kabul etmeyin, onlarla hiçbir ortak noktam yok."

Hakaret mi?


Böyle İnsanlarla Beni Muhatap Kabul Etmeyin hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın jandarma görevlisi olan kanlana söylediği kabul edilen "Terbiyesizlik yapmasınlar, ben emekli polisim, böyle insanlarla beni muhatap kabul etmeyin" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurların oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/35172 Karar: 2014/35824 Tarih: 11.12.2014

"Böyle İnsanlarla Beni Muhatap Kabul Etmeyin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.