Kasti ve Kinle Hüküm Vermek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kasti ve Kinle Hüküm Vermek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kasti ve kinle hüküm vermek, bir kişiye ya da bir duruma karşı önyargılı ve kötü niyetli bir şekilde karar vermek anlamına gelir. Bu terimler genellikle hukuk ve adalet sistemlerinde kullanılır. Kasti hüküm vermek, bir kişinin bilerek ve isteyerek haksız bir şekilde suçlu bulunmasına neden olurken, kinle hüküm vermek ise kişisel duyguların ve önyargıların etkisiyle adaletin sağlanmasını engeller.

Kasti ve kinle hüküm vermek, adil ve tarafsız bir yargılama sürecine zarar verir ve masum kişilerin haksız yere cezalandırılmasına yol açabilir. Bu nedenle, hukuk sistemlerinde bu tür davranışlar ciddiye alınmaz ve cezalandırılır. Adil bir yargılama süreci sağlamak için, hakimler ve jürilerin tarafsız olması, kanıtlara dayanarak karar vermesi ve kişisel duygularını bir kenara bırakması gerekmektedir.

Hakaret mi?


Kasti ve Kinle Hüküm Vermek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından dilekçelerde kullanılan ifadeler (Mahkeme heyetine karşı: 11 sene 8 ay ile cezalandırıldım, bu mahkemenin taraflı, kasti ve bir kinle hüküm verdiğinin delilidir. Mahkeme heyeti düşmanca davranışını bize karşı sürdürerek hürriyetimizi gasp etmiştir. Benim ve arkadaşımın haksız yere hürriyetimi gasp etmek suçundan mahkeme heyetinin soruşturulmasının ve yargılanmalarını talep eder ve vereceğiniz karar doğrultusunda AİHM’ye sicilimin temizlenmesi için başvuruda bulunacağıma belirtir ve tahliyemi ve beraatimi talep ederim) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11199 Karar: 2015/12675 Tarih: 03.12.2015

"Kasti ve Kinle Hüküm Vermek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.