Pavyona mı Gidiyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pavyona mı Gidiyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Pavyona mı gidiyorsun demek, bir kişiye pavyona gitmek isteyip istemediğini soran veya pavyona gittiğini ima eden bir soru veya ifadedir. Pavyon, geceleri geç vakte kadar açık, içkili eğlence yeri anlamına gelir. Pavyona gidenler genellikle eğlenmek, kadınlarla tanışmak veya hayatın stresinden uzaklaşmak ister Pavyona gitmek bazı kesimler tarafından olumsuz bir davranış olarak görülür.

Hakaret mi?


Pavyona mı Gidiyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Bu ne biçim makyaj, pavyona mı gidiyorsun" biçimindeki kaba nitelikteki sözün ne surette katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu açıklanıp değerlendirilmeden hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/17167 Karar: 2018/7449 Tarih: 16.04.2018

"Pavyona mı Gidiyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.