Ciğerinizi Bilirim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ciğerinizi Bilirim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ciğerinizi bilirim" ifadesi, bir kişiye veya bir grup insana, onların duygularını, isteklerini veya düşüncelerini iyi bildiğinizi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle samimiyet ve yakınlık hissini ifade etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, bir kişiye "Senin ne istediğini ve nasıl hissettiğini biliyorum" demek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Ciğerinizi bilirim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye "Biz istediğimiz yerde içeriz, karışamazsınız bize Çerkezlik yapmayın ulen, ben sizin ciğerinizi bilirim" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/774 Karar: 2015/2488 Tarih: 10.06.2015

"Ciğerinizi Bilirim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.