İnsan Değiller ki İnsanlıktan Anlasınlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsan Değiller ki İnsanlıktan Anlasınlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsan değiller ki insanlıktan anlasınlar" ifadesi, genellikle olumsuz bir durumu veya davranışı eleştiren, şaşkınlık veya hayal kırıklığı ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun insanlık değerlerine uymadığını, insana yakışmayan davranışlar sergilediğini ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


İnsan Değiller ki İnsanlıktan Anlasınlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından kullanılan ifadeler (İnfaz koruma memurlarına hitaben: Bunlar insan değiller ki insanlıktan anlasınlar) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8005 Karar: 2015/12560 Tarih: 02.12.2015

"İnsan Değiller ki İnsanlıktan Anlasınlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.