Şeytan Teşkilatının Başı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şeytan Teşkilatının Başı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şeytan teşkilatının başı" ifadesi mecazi olarak bir kişiyi veya grubu kötü niyetli veya zarar verici eylemlerle ilişkilendirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, genellikle ahlaki olmayan veya zararlı faaliyetlerde bulunan kişileri eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Şeytan Teşkilatının Başı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İddianameye konu sözler (Şehitlerin cenaze törenine katılmak için Camiine gelen Başbakan ve İçişleri Bakamı hedef alınarak Karar Ergenekon şeytan teşkilatıdır, bunun başı da Başbakan ve İçişleri Bakanıdır) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında, mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçü süz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadağı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9565 Karar: 2017/9634 Tarih: 26.09.2017

"Şeytan Teşkilatının Başı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.