Ekmeğimle Oynuyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ekmeğimle Oynuyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ekmeğimle oynuyorsunuz" ifadesi, bir kişinin veya durumun başkaları tarafından tehlikede hissedildiğinde veya başkalarının ona zarar verdiği düşünüldüğünde kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir kişiye veya duruma karşı yapılan olumsuz veya haksız bir davranışa tepki olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Ekmeğimle Oynuyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki polis memurlarına söylediği iddia ve kabul edilen "Siz kimsiniz ulan, bana kelepçe takıyorsunuz, bütün... görsün, benim ekmeğimle oynuyorsunuz" şeklindeki sizlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2018/5274 Karar: 2018/10629 Tarih:10.10.2018

"Ekmeğimle Oynuyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.