Üfürükçü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üfürükçü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üfürükçü" genellikle tılsımlar, büyüler, sözde sihirler veya spiritüel güçler aracılığıyla kişilere fayda sağlama veya zarar verme iddiasında bulunan kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin doğaüstü güçlere sahip olduğunu iddia ederek insanların inançlarını kullanarak kendisine mürit edinme veya çeşitli amaçlarla para kazanma amacını ifade eder. "Üfürükçü" terimi, genellikle sahte ve bilimsel temele dayanmayan iddiaları desteklemek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, çoğu toplumda olumsuz bir anlam taşır ve insanları manipüle ederek maddi çıkar sağlamaya çalışan kişileri eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. "Üfürükçü" ifadesi, sahte sihir veya tılsım iddiaları üzerine kurulu olan dolandırıcılık veya insanları aldatma türü faaliyetleri ifade ederken, gerçekten doğaüstü güçlere sahip olan insanlara yönelik değildir. Bu terimi kullanırken, kişilerin inançlarına saygı göstermek ve sahte iddialarla manipülasyon yapanları eleştirmek arasındaki dengeyi gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Üfürükçü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin duruşmasında, kendisine söz verilmediği halde önce ülkedeki yargı sistemini eleştiren konuşmalar yapması, ardından da aşamalarda aksi kanıtlanamayan savunmalarında belirttiği üzere geçmiş mahkumiyetleri ile ilgili olarak hakkında herhangi bir delil bulunmadığı halde mahkum edildiğine dikkat çekmek üzere mahkeme hâkimine hitaben söylediği "Siz üfürükçülük yapıyorsunuz" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin mahkeme hâkiminin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5696 Karar: 2015/6530 Tarih: 05.10.2015

"Üfürükçü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.